Företag

Only1U® Assessment

Psykologutvärderingar, utredningar och föreläsningar inom skola och näringsliv

Urval vid rekrytering

Assessment i form av en psykologutredning genomförs oftast i rekryteringens slutskede, när man bara har ett fåtal kandidater att välja mellan. Ibland gör man det även sedan man i princip bestämt sig för vem man vill tillsätta, bara för att vara på den säkra sidan.

 

Det man vill mäta kan sammanfattas som kandidatens kapabilitet eller duglighet. Det är huvudsakligen tre områden som testas:

 

  1. Generell begåvning
  2. Exekutiva funktioner
  3. Neuroticism

 

Begåvning innefattar i stort det man kallar generell IQ, logisk/deduktiv förmåga, vissa minnesfunktioner, samt verbal och matematisk förmåga.

 

Exekutiva funktioner är i princip olika förmågor kopplade till hjärnans frontala aktiviteter, som förmågan att planera, genomföra och slutföra uppgifter, att byta strategier, kunna se sig själv ur alternativa perspektiv och så vidare. Negativa personlighetsdrag kopplade till exekutiva funktioner är till exempel slarvighet, rigiditet, överdrivet kontrollbehov, moralism, starka ideologiska övertygelser etc.

 

Neuroticism, även kallat emotionell instabilitet, mäter graden av personlighetsdrag som påminner om neuros, dvs att hantera negativa upplevelser på ett mindre konstruktivt och icke-pragmatiskt sätt. Neuroticism är inte kopplat till intelligens, utan påverkar snarast möjligheten att få full utdelning på ens generella intelligens. Tecken på neuroticism är exempelvis att skylla ifrån sig, klandra andra, att känna sig ifrågasatt, att vara lättkränkt etc.

 

En heltäckande psykologbedömning innefattar alla tre områden. Vissa faktorer kan man testa, vissa når man mer genom självskattningsskalor, andra kräver en strukturerad intervju och vissa en kombination av dessa metoder.

 

Enklast är om frågan om generell begåvning. IQ-test och några olika verbala och praktiska test ger en bra bild och har högt prediktionsvärde sett till arbetsförmåga.

 

Exekutiva funktioner är inte lika lätta att testa och kräver en blandning av test, självskattning och intervju. De senare överlappar till viss del neuroticism och det är ganska onödigt att bara kolla exekutiva funktioner och skippa neuroticism. Så exekutiva funktioner och neuroticism testas enklast ihop med hjälp av personlighetstest, några kognitiva test och intervju.

 

Ett ibland underskattat verktyg är en informell lunch mellan två testpass, särskilt för bedömning av sociala förmågor och neuroticism,

 

Medicinsk bedömning och drogtest ingår inte.

 

Situationen bär på problemen, människan på resurserna - om man förmår ta vara på helheten

© Peter Bergentz

Få kunskap om dig själv!

 

Annorlunda är varken bra eller dåligt, det är bara annorlunda. Alla är på något sätt annorlunda. Det är det som gör oss till individer. På vilket sätt är du annorlunda?

 

En utredning ger dig viktig information som du har nytta av.

 

En utredning ger dig ökad kunskap om både dina styrkor och svagheter. En kunskap som du kan utnyttja i alla möjliga sammanhang, både privat, akademiskt och i yrkslivet.

Kontakt

Leg psykolog och konsult

Peter Bergentz

Ölandsgatan 45b

11663 Stockholm

 

peter@bergentz.se

Företaget omfattas av den lagstadgade ansvars- och patientförsäkringen genom medlemskap i Psykologföretagarna och är registrerat som hälso- och sjukvårdsverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).