Om Only1U

Only1U® Assessment

Psykologutvärderingar, utredningar och föreläsningar inom skola och näringsliv

Presentation

Only1U Assessment består av mig, leg psykolog Peter Bergentz, och syftet är att bygga upp en verksamhet som med utgångspunkt i kunskapsteoretisk och psykologisk kunskap håller hög kvalitet, har fokus på hela individen och - famför allt - är till någon praktisk nytta.

 

Det görs fler och fler utredningar, prov och tester i samhället, alltför många av dålig kvalitet, utan teoretisk grund eller utan genomtänkt syfte. Efter att som inhyrd psykolog ha läst ett fytiotal psykologutredningar i skolan, som samtliga enbart bestod av ett WISC-test, helt utan pedagogisk eller personlig nytta, bestämde jag mig för att försöka göra något mer användbart.

 

Genom mitt då drygt tio-åriga arbete som HR-konsult, med uppdrag inom assessment, kunde jag också konstatera att många utvärderingar av kandidater till olika tjänster inom näringslivet även de var ganska godtyckliga, samt att det i grunden inte är någon som helst skillnad på psykologutredningar som görs i olika syften och sammanhang, om man ser till att utredningarna är heltäckande.

 

Utbildning

  • Psykologexamen 300 hp, Stockholms Universitet
  • Fil. kand i Filosofi 180 hp, Södertörns Högskola
  • Specialpedagogik 60 hp, Stockholms Universitet
  • Teologi 30 hp, Umeå Universitet
  • Påbyggnadskurs i kognitiv terapi, Institutet för kognitiv psykoterapi

 

Kuriosa

Namnet Only1U är från en låt av den lankesisk-brittiska sångaren, låtskrivaren och producenten Mathangi "Maya" Arulpragasam, mer känd som M.I.A.

 

 

Situationen bär på problemen, människan på resurserna - om man förmår ta vara på helheten

© Peter Bergentz

Få kunskap om dig själv!

 

Annorlunda är varken bra eller dåligt, det är bara annorlunda. Alla är på något sätt annorlunda. Det är det som gör oss till individer. På vilket sätt är du annorlunda?

 

En utredning ger dig viktig information som du har nytta av.

 

En utredning ger dig ökad kunskap om både dina styrkor och svagheter. En kunskap som du kan utnyttja i alla möjliga sammanhang, både privat, akademiskt och i yrkslivet.

Kontakt

Leg psykolog och konsult

Peter Bergentz

Ölandsgatan 45b

11663 Stockholm

 

peter@bergentz.se

Företaget omfattas av den lagstadgade ansvars- och patientförsäkringen genom medlemskap i Psykologföretagarna och är registrerat som hälso- och sjukvårdsverksamhet hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).